Ласкаво просимо до школи! [łaskawo prosymo do szkoły]

Podstawowe zwroty
Основні фрази [osnowni frazy]

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele,

przesyłamy  materiał w formie pdf,  zawierający  podstawowe słownictwo związane z życiem szkoły oraz podstawowe zwroty, które ułatwią komunikację między nauczycielami a uczniami. Autorkami ww. materiału są: Olga Matyjaszczyk-Łoboda –  nauczycielka języka polskiego oraz doktorantka w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katarzyna Grzybowska – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, które  pod patronatem Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego, opracowały polsko-ukraiński przewodnik dla uczniów z Ukrainy rozpoczynających  naukę w polskiej szkole.

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu