ARCHIWUM

Usługi

Lądy i oceany – klasa 5

Lądy i oceany – klasa 5 – czas wydłużony

Gospodarka Europy 6A SP1 2023

Gospodarka Europy 6B SP1 2023 – czas wydłużony

Gospodarka Europy 6B SP1 2023

Ameryka Północna i Południowa

Rolnictwo i przemysł Polski 7A SP1 – 27.03.2023

Kanada i USA

Krajobrazy Polski cz2 klasa 5A

Środowisko przyrodnicze i ludność Europy klasa VIA 

Produkcja roślinna i zwierzęca w Polsce

Środowisko przyrodnicze i ludność Europy klasa VIB – Czas wydłużony

Środowisko przyrodnicze i ludność Europy klasa VIB 

Sprawdzenie wiadomości z rozdziału Ludność i urbanizacja w Polsce

Afryka

Krajobrazy_Polski_część_1 klasa VA SP1

Krajobrazy_Polski_część_1 klasa VA SP1 – Czas wydłużony.

Podział polityczny Europy ze stolicami 6B

Podział polityczny Europy ze stolicami6A

Test z rozdziału 2. Ludność i urbanizacja w Polsce. kl7

Podział polityczny Europy i stolice

Puzzle – Europa

Powtórzenie wiadomości klasa 7
https://wordwall.net/pl-pl/community/ludno%C5%9B%C4%87-i-urbanizacja-w-polsce-cz1

Afryka – rolnictwo i przemysł

Środowisko przyrodnicze Polski cz2 7

Ruchy Ziemi klasa 6A

Opracowywanie tekstu 
https://docs.google.com/document/d/1ZZXig__DOpXpKV7POcmLjVoLbg_whyha/edit?usp=sharing&ouid=109174724744202956365&rtpof=true&sd=true

Ruchy Ziemi klasa 6B

Powtórzenie – klasa 7

Parki Narodowe

Azja – test

Azja Powtórzenie

Mapa Polski klasa VA

Układ Słoneczny kl6A

Układ Słoneczny kl6B

Środowisko przyrodnicze Polski cz1 7A SP1 2022

TOP 10 serwisów z darmowymi modelami STL

Skały i surowce Polski

Współrzędne geograficzne klasa 6B

Współrzędne geograficzne klasa 6A

Mapa i skala klasa 7

Ankieta

Jak wydrukować świadectwa końcowe i arkusze ocen

https://hirnsohle.de/test/fractalLab/

zDolny Ślązak – arkusze z poprzednich lat ze wszystkich przedmiotów

http://informatyka.julpa.pl/humor/42-gimp

Link do filmu – logowanie do dziennika

Plik PDF – Jak zalogować się do dziennika

Plik PDF – Jak uzyskać dostęp mobilny z telefonu do ocen ucznia.

Linki do filmów instruktażowych związanych z obsługą  Classroom:

Link

==================================================

https://www.marketinglab.pl/jak-prowadzic-zdalna-edukacje-przy-pomocy-google-suite-dla-szkol-poradnik/

========================================================

===========================================================

==========================================================

========================================================

Kalendarz 2020/21

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023