ARCHIWUM

Dni do końca roku szkolnego

Piechowice – ankieta dla uczniów szkół podstawowych – https://forms.gle/zVDo3PiJtWNtqD9D9

Podział polityczny świata

Ameryka Północna i Południowa – 8A 

Gospodarka Europy 6A SP1 – dostosowany

Gospodarka Europy 6A SP1

Usługi 7A SP1 11.04.2024

Usługi 7A SP1 11.04.2024 – test dostosowany

Usługi 7B SP1 09.04.2024

Usługi 7B SP1 09.04.2024 – test dostosowany

Geografia Kl6 powtórzenie gospodarka Europy

Lądy i oceany – klasa 5 

Rolnictwo i przemysł Polski 7B 

Rolnictwo i przemysł Polski 7A

Ankieta

Podział polityczny Europy – klasa 7A

Podział polityczny Europy – klasa 7B

Środowisko przyrodnicze i ludność Europy klasa VIA SP1 – 09.02.2024

Środowisko przyrodnicze i ludność Europy klasa VI Sp1 – czas wydłużony09.02.2024 

Sprawdzenie wiadomości z rozdziału Ludność i urbanizacja w Polsce tem.7-10(cz. 2) 7B

Sprawdzenie wiadomości z rozdziału Ludność i urbanizacja w Polsce tem.7-10(cz. 2) 7ASP1

Krajobrazy Polski cz2 klasa 5 SP1

Afryka

Podział polityczny Europy – klasa 6

Ludność i urbanizacja w Polsce. kl7B SP1 cz.1 (t.1-6)

Ludność i urbanizacja w Polsce. kl7A SP1 cz.1 

Parki Narodowe 7B

Parki Narodowe 7A

Krajobrazy_Polski_część_1 klasa VA

„Czy prowadzisz zdrowy styl życia?” – Ankieta

Test klasa 7A

Środowisko przyrodnicze Polski cz2 7

Ruchy Ziemi

Azja – 8A

Mapa Polski klasa VA

Środowisko przyrodnicze Polski cz1 7B SP1 10.2023

Środowisko przyrodnicze Polski cz1 7A SP1 10.2023

Środowisko przyrodnicze Polski cz1 klasa 7 – Powtórzenie

Skały i surowce mineralne Polski 7A SP1

Puzzle – Europa

Kreator obrazów

Powtórzenie wiadomości klasa 7
https://wordwall.net/pl-pl/community/ludno%C5%9B%C4%87-i-urbanizacja-w-polsce-cz1

Opracowywanie tekstu 
https://docs.google.com/document/d/1ZZXig__DOpXpKV7POcmLjVoLbg_whyha/edit?usp=sharing&ouid=109174724744202956365&rtpof=true&sd=true

Azja Powtórzenie

TOP 10 serwisów z darmowymi modelami STL

Skały i surowce Polski

Współrzędne geograficzne klasa 6B

Współrzędne geograficzne klasa 6A

Mapa i skala klasa 7

Ankieta

Jak wydrukować świadectwa końcowe i arkusze ocen

https://hirnsohle.de/test/fractalLab/

zDolny Ślązak – arkusze z poprzednich lat ze wszystkich przedmiotów

http://informatyka.julpa.pl/humor/42-gimp

Link do filmu – logowanie do dziennika

Plik PDF – Jak zalogować się do dziennika

Plik PDF – Jak uzyskać dostęp mobilny z telefonu do ocen ucznia.

Linki do filmów instruktażowych związanych z obsługą  Classroom:

Link

==================================================

https://www.marketinglab.pl/jak-prowadzic-zdalna-edukacje-przy-pomocy-google-suite-dla-szkol-poradnik/

========================================================

===========================================================

==========================================================

========================================================

Kalendarz 2020/21

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023