Rekrutacja 2024/2025

Serdecznie zapraszamy

  1. Wniosek dla dziecka spoza obwodu- rekrutacja SP
  2. Zgłoszenie dziecka z obwodu – SP
  3. Zarządzenie Burmistrza Miasta

Zgodnie z § 2 ust. 5 Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach- szkoła przeprowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej.