Rekrutacja 2023/2024

NBÓR DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach

informuje, iż od 01 marca 2023 do 31 marca 2023 rusza nabór uczniów do klasy pierwszej. Wnioski lub zgłoszenia można będzie pobrać na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.

Dodatkowych informacji udzielamy w sekretariat pod numerem telefonu 757612332

Serdecznie zapraszamy

  1. Wniosek dla dziecka spoza obwodu- rekrutacja SP
  2. Zgłoszenie dziecka z obwodu – SP
  3. Zarządzenie Burmistrza Miasta

Zgodnie z § 2 ust. 5 Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach- szkoła przeprowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej.