Porozmawiajmy o cyberprzemocy

Dnia 25. i 26. września 2019r. odbyły się spotkania z psychologiem szkolnym pt. „Porozmawiajmy o cyberprzemocy …”

Podczas lekcji, uczniowie zdefiniowali czym jest„cyberprzemoc”, poznali fakty i mity na temat zjawiska, zagrożenia z nim związanie,
wskazali konsekwencje stosowania cyberprzemocy oraz dowiedzieli się, gdzie szukać pomocy w sytuacji bycia jej ofiarą lub świadkiem.

Spotkanie rozpoczęło cykl spotkań z psychologiem szkolnym na trudne i interesujące uczniów SP1 w Piechowicach tematy.

Do zobaczenia🙂