Szkoła pamięta…

W październikowe przedpołudnie uczniowie naszej szkoły odwiedzili piechowicki cmentarz. Wspólnie z nauczycielami porządkowali opuszczone groby. W zadumie zapalili znicze, snując refleksję o przemijaniu. Pamięć o tych, którzy odeszli, jest istotną wartością w kształtowaniu tożsamości kulturowej każdego dziecka w naszej szkole.