Klocki lego na języku polskim

Nauka przedmiotów humanistycznych z wykorzystaniem klocków lego jest już popularna w większości krajów europejskich. Na języku polskim i nasi uczniowie wykorzystują tę metodę pracy. Każde dziecko aktywnie uczestniczy w lekcji, budując sceny z lektury. To działanie pozwala komunikować się ze sobą, doskonalić czytanie ze zrozumieniem, szukać interesujących rozwiązań czy wykazywać się kreatywnością.
Piątoklasiści do wspólnych działań wykorzystali lekturę „Chłopcy z Placu Broni”.
Z kolei ósmoklasiści powtarzali treści omawianych lektur oraz odkrywali metaforykę utworów poetyckich. Radość tworzenia gwarantowana!