Opowieści z Narnii

Na lekcji języka polskiego wyruszyliśmy w niezwykłą podróż do krainy bohaterów „ Opowieści z Narnii”. Metoda lego logos umożliwia doskonalenie wielu umiejętności, a w szczególności rozbudzanie kreatywności. Uczniowie klasy V uwolnili swoją wyobraźnię i udowodnili, że współpraca w grupie jest źródłem sukcesu.