„Patyczkowe mlecze” – prace plastyczne wykonane przez uczniów klasy pierwszej.