CO NAS WYRÓŻNIA – UBEZPIECZENIE SZKOLNE V 184

• Najszerszy zakres podstawowy na rynku

• Najszersza tabela uszczerbkowa

• Wysoka suma ubezpieczenia na śmierć dziecka, nawet do 100 000 zł

•  Jesteśmy pierwsi, którzy w zakresie podstawowym zwracamy koszty za poszukiwanie dziecka do

5 000 zł

• W zakresie podstawowym odpowiadamy za uprawianie sportów w tym karate, judo, capoeira,

jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido, kursów samoobrony, signum

polonicum, rekonstrukcji walk, bitew historycznych). Uwaga nie pobieramy dodatkowej składki!

• Dajemy dodatkową sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci w środku lokomocji lub wskutek

aktów terroru (na całym świecie)

• Dajemy dodatkową sumę ubezpieczenia na trwały uszczerbek wskutek aktów terroru (na całym

świecie)

• Płacimy za nieszczęśliwy wypadek, który nie skutkował trwałym uszczerbkiem

• W zakresie podstawowym zwracamy koszty psychologa po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku

• Płacimy za boreliozę, która została zdiagnozowana w okresie ubezpieczenia

• Mamy wysokie limity na koszty leczenia i rehabilitacji

• Zwracamy poniesione koszty na leczenie i rehabilitację po nieszczęśliwym wypadku nie

skutkującym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu

• Mamy dużą sumę ubezpieczenia za śmierć opiekuna prawnego w wyniku NW (10 000 zł)

• Za poważne zachorowania zapłacimy również w przypadku zdiagnozowania wrodzonej wady

serca – do 5 000 zł

• Zapłacimy m.in. za zniszczone okulary w wyniku NW

• Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby dotyczy również dzieci ze

żłobków i przedszkoli

• Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby dotyczy również pobytu w szpitalu w związku z zachorowaniem na COVID

• Możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia do potrzeb najbardziej wymagającego klienta

• W ramach klauzuli Bezpieczne Dziecko w Sieci nasi informatycy pomogą, jeśli ktoś włamie się na

konto społecznościowe, zablokują telefon, pomogą otworzyć niebezpieczny załącznik, itp.