Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Jelenia Góra, 17 lutego 2021 rok

Placówki szkolne wg rozdzielnika

Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze informuje, że od dnia 01.01.2021 r. mocą Uchwały 269.XXV.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 2 grudnia 2020 roku uległ modyfikacji przepis Cennika przewozu osób i bagażu autobusami MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze.  Zmiana polega na  wprowadzeniu uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wyłącznie dla  uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkałych i uczących się na obszarze funkcjonowania porozumienia międzygminnego, tj. obejmującego administracyjnie teren:

 • Miasta Jeleniej Góry,
 • Gmin: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn,
 • Gminy Miejskiej Piechowice.

Ponadto, zgodnie z nowym brzmieniem przepisu § 3 ust. 1 pkt 13 Cennika uprawnienie będą mogły uzyskać dzieci i młodzież na podstawie ważnej legitymacji szkolnej oraz oświadczenia o miejscu zamieszkania ucznia, wydanego i poświadczonego przez odpowiednią szkołę. W celu wylegitymowania się ucznia przysługującym uprawnieniem, MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze jest zobowiązana wydać stosowną kartę biletu elektronicznego.

Biorąc pod uwagę rozmiar przedsięwzięcia związany z wydaniem kart biletów elektronicznych dla dzieci korzystających z komunikacji miejskiej oraz niesprzyjający temu okres pandemii, a także  obowiązujące obostrzenia mające na celu ograniczenie możliwości zakażenia COVID-19, Zarząd Spółki pragnie zaproponować Państwu współpracę. Pozwoli ona uniknąć osobistych wizyt rodziców zarówno w szkołach w celu uzyskania potrzebnych oświadczeń poświadczających miejsce zamieszkania dziecka jak i w Centrum Obsługi Klienta w MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze w celu złożenia wniosku i przedstawieniu otrzymanych od Państwa dokumentów stanowiących podstawę wydania karty. Wykorzystując Państwa możliwości elektronicznego kontaktu z Rodzicami / Opiekunami prawnymi dzieci, Spółka chciałaby przedstawić zainteresowanym schemat postępowania w celu wydania karty. Pragniemy zachęcić Rodziców / Opiekunów prawnych do złożenia stosownych dokumentów wyłącznie drogą elektroniczną. Natomiast element poświadczenia przez szkołę zamieszkania danego dziecka zostałby dokonany bez udziału zainteresowanych na podstawie listy wygenerowanej przez Spółkę w oparciu o wypełnione i przesłane wnioski o wydanie karty. Uprawnienie do przejazdów bezpłatnych wydawane będzie przez Spółkę na cały okres edukacji  w danej szkole.

W dalszej perspektywie nasza współpraca opierać się będzie na corocznym potwierdzeniu zamieszkania danego dziecka oraz umożliwieniu komunikacji z Rodzicami / Opiekunami prawnymi nowych dzieci rozpoczynających proces edukacji szkolnej np. poprzez komunikację elektroniczną lub podczas wywiadówek.

Mając na uwadze powyższe, przekazuję Państwu przygotowane przez Spółkę porozumienie, które określa szczegóły wzajemnej współpracy oraz reguluje spawy związane z przetwarzaniem danych osobowych.     

                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                    Agata Buśko   Prezes Zarządu

                                                                                   MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice, Opiekunowie prawni

Na mocy Uchwały 269.XXV.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 2 grudnia 2020 roku uległy modyfikacji przepisy Cennika przewozu osób i bagażu autobusami MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze.  Zmiana polega na  wprowadzeniu uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wyłącznie dla  uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkałych i uczących się na obszarze funkcjonowania porozumienia międzygminnego, tj. obejmującego administracyjnie teren:

 • Miasta Jeleniej Góry,
 • Gmin: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn,
 • Gminy Miejskiej Piechowice.

Ponadto, zgodnie z nowym brzmieniem przepisu § 3 ust. 1 pkt 13 Cennika uprawnienie będą mogły uzyskać dzieci i młodzież na podstawie ważnej legitymacji szkolnej oraz oświadczenia o miejscu zamieszkania ucznia, wydanego i poświadczonego przez odpowiednią szkołę. W celu wylegitymowania się ucznia przysługującym uprawnieniem, MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze jest zobowiązana wydać stosowną kartę biletu elektronicznego.

Biorąc pod uwagę rozmiar przedsięwzięcia związany z wydaniem kart biletów elektronicznych dla dzieci korzystających z komunikacji miejskiej oraz niesprzyjający temu okres pandemii, a także  obowiązujące obostrzenia mające na celu ograniczenie możliwości zakażenia COVID-19, proponujemy Państwu skorzystanie wyłącznie z platformy elektronicznej https://seba.mzk.jgora.pl.

Schemat postępowania przedstawia się następująco:

Dziecko posiada kartę wydaną w okresie przed 1 stycznia 2021 roku.

 1. Uzyskać ze szkoły potwierdzenie miejsca zamieszkania ucznia w dowolnej formie oświadczenia, zaświadczenia podbitego przez Szkołę.
 2. Przyjść do Centrum Obsługi Klienta (Wolności 145, Jelenia Góra) z kartą biletu elektronicznego dziecka, potwierdzeniem zamieszkania uzyskanym ze szkoły i ważną legitymacją szkolną. Na podstawie tych dokumentów zostanie zapisane za karcie uprawnienie do przejazdów bezpłatnych.
 3. Podczas wizyty w Centrum Obsługi Klienta zostaną także zaktualizowane dane kontaktowe do rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

Dziecko nie posiada karty.

 1. Wypełnić wniosek na https://seba.mzk.jgora.pl/Wniosek .
 2. w celu właściwego wypełnienia wniosku należy przygotować: cyfrowe zdjęcie                            w proporcji 2 x 3, min. 200 x 300 pikseli, max. 800 x 1200 pikseli – „JPEG”, które winno zostać dołączone do składanego wniosku. Zdjęcie powinno ukazywać twarz na jasnym jednolitym tle, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów,
 3. w pozycji „Rodzaj uprawnienia” należy wybrać z listy rozwijanej termin – bezpłatny,
 4. w pozycji „Rodzaj dokumentu” należy wybrać z listy rozwijanej termin – legitymacja szkolna,
 5. w pozycji „Numer dokumentu” należy uzupełnić poprzez wpisanie numeru legitymacji,
 6. w pozycji „koniec ważności uprawnienia” należy wpisać termin 30 września spodziewanego roku zakończenia edukacji w danej szkole, np. dla dzieci które rozpoczęły naukę w pierwszej klasie w roku 2020 w szkole podstawowej – spodziewanym terminem zakończenia będzie 30.09.2028,
 7. w pozycji „Szkoły” – należy wybrać szkołę z listy rozwijanej, dane adresowe placówki zostaną uzupełnione przez system.
 8. Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku informacje będą podlegały przetwarzaniu przez Spółkę                   w celu wydania karty.
 9. Termin składania wniosków elektronicznych upływa 08.03.2021 r.
 10. Odbiór karty biletu elektronicznego będzie odbywał się w szkole po uprzednio wysłanej informacji do rodziców/opiekunów prawnych dzieci.

Mając na uwadze powyższe prosimy rodziców i opiekunów prawnych dzieci, aby dane wprowadzane we wnioskach i podawane w momencie wyrabiania/ aktualizowania kart biletu elektronicznego były pełne i prawdziwe. W sytuacji zmiany szkoły i/lub adresu zamieszkania dziecka zobowiązujemy Państwa do ich aktualizacji.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji w godzinach od 7:00 do 14:00 pod numerem telefonu: 75-7648736 wew. 115 oraz elektronicznie pod adresem e-mail mzkjg@mzk.jgora.pl .