Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

I nasi uczniowie dbają o poprawność językową! W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego uczniowie klas: VI, VIIb, VIIIa i VIIIb przystąpili do realizacji projektu polonistycznego. Poprawiali błędy ortograficzne Polaków, pojawiające się we wpisach internetowych z listy opublikowanej w tym dniu w mediach społecznościowych. Uczniowie zmierzyli się też z rebusami polonistycznymi, utrwalając wiedzę o środkach poetyckich i gatunkach literackich. Ciekawym doświadczeniem okazało się tworzenie memów zachęcających do poprawności językowej. Badając pochodzenie liter: ą, ę, ó, ż, ch, ć, ń, dzieci wykonały chmury wyrazowe z najczęściej używanymi wyrazami z tymi literami. Nie zabrakło też ciekawostek językowych, które wywoływały zdziwienie i uśmiech u uczniów. Działania te rozbudziły czujność językową młodzieży. Uświadomiły , jak ważną rolę odgrywa język ojczysty w budowaniu przynależności do narodu i wzmacnianiu poczucia tożsamości kulturowej. Realizacja projektu pozwoliła też na doskonalenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologicznych w wizualizacji prac dzieci.