Aktywny DEN

To był dzień pełen emocji. Nie było zajęć dydaktycznych ale odbyły się jesienne warsztaty plastyczno – techniczne. Każdą salę lekcyjną wypełniał kreatywny zapał w tworzeniu prac plastycznych. Nie zabrakło gwaru uczniowskich dyskusji, wzajemnego wspierania się podczas twórczej pracy, zabawy we wspólnym działaniu. Był to czas prezentacji i odkrywania niesamowitych talentów. To działanie pozostanie w pamięci każdego ucznia naszej szkoły.