Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1

Gmina Miejska Piechowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.2 mln na zadanie Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 😁

Będziemy mieli remont.