Andrzejki w klasie III

Dziś w trzeciej klasie odbyła się impreza andrzejkowa. Losowaliśmy karteczki z sentencjami, mieliśmy wróżby z kartami, z kołem. Wykonywaliśmy także prace plastyczne. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku.