„Obudź w sobie wiosnę”

Uczniowie klas I-III uczestniczyli w audycji umuzykalniającej pt. ” Obudź w sobie wiosnę”.