Aby pamięć przetrwała …

Uczniowie klasy 4 i 5a byli gośćmi POK-u podczas wydarzenia, które podkreślało wartość pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych- repatriacji. Młode pokolenie powinno pamiętać o przeszłości własnego narodu, bo jak mawiał Piłsudski: „Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”.