„Szansa dla wszystkich” – język polski

„Szansa dla wszystkich” W ramach projektu unijnego realizowanego w naszej szkole uczniowie klasy VIIIa, VIIIb, IV uczestniczą w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego oraz w zajęciach rozwijających uzdolnienia humanistyczne. Podczas wspólnych spotkań doskonalą kompetencje polonistyczne, przygotowują się do egzaminu ósmoklasisty, ćwicząc strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, dzielą się swoją wiedzą, odkrywają możliwości wykorzystywania różnych aplikacji ułatwiających skuteczne powtarzanie i utrwalanie wiedzy. Wyczarowują dzięki swojej wyobraźni awatary postaci literackich, tworzą trimino lekturowe, karty albumowe, projektują okładki do lektur obowiązkowych, objaśniając ich związek z treścią tekstów literackich. W swojej pracy wykorzystują zabawy literackie i gramatyczne porządkujące wiedzę. Rozwiązują zadania z arkuszy egzaminacyjnych, doskonalą technikę redagowania różnych form wypowiedzi. Każdy uczestnik zajęć czuje się jak w rodzinie. Uczniowie, pracując w małych grupach, pokonują barierę nieśmiałości w dzieleniu się swoimi trudnościami, uczą się wzajemnie od siebie i w każdej sytuacji zadaniowej mogą liczyć na kolegów i koleżanki. Na zajęciach przejmują odpowiedzialność za uczenie się, eksperymentują, badają, dyskutują, wyciągają wnioski. W swoich działaniach są zmotywowani i zaangażowani. Nasze zajęcia projektowe to dobrze spędzony czas przez naszych uczniów.