Wybrane zwierzę Puszczy Amazońskiej

Przez dwa tygodnie uczniowie klasy drugiej pracowali metodą projektu. Uczyli się współpracy, poznawali niezwykłe zwierzęta, razem odkrywali świat przyrody. Temat naszego projektu to – Wybrane zwierzę Puszczy Amazońskiej. Praca nad projektem obejmowała: 1. Podział uczniów na grupy ( sami dokonali podziału)2. Dyskusje w grupach , ustalenie tematu projektu ( wybór zwierzęcia) oraz zgłoszenie tematu nauczycielowi.3. Ustalenie zasad pracy ( indywidualnie, grupowo)i terminów spotkań grupy.4. Podział obowiązków- kto za co odpowiada w projekcie.5. Wybór źródeł i poszukiwanie informacji.6. Przygotowanie projektu.7. Prezentacja przez poszczególne grupy i podsumowanie projektu. W podsumowaniu projektu uczniowie stwierdzili, że współpraca się opłaca. A w uzasadnieniu podali, że zdobyli nowe wiadomości i umiejętności, przezwyciężyli tremę i uzyskali wysokie oceny za swoją pracę oraz mogli uczyć się współpracy.