Sprawdzian z przepisów ruchu drogowego

Sprawdzian wiedzy z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego to kolejny krok do zdobycia pierwszego prawa jazdy – karty rowerowej.