Kolejne warsztaty filmowe

Kolejny raz Wiktoria Zawadziłło spotkała się z uczniami naszej szkoły podczas warsztatów aktorsko – filmowych.

Cenne doświadczenie sceniczne dla młodych piechowiczan! Rozwój kompetencji retorycznych! Wspólna zabawa i budowanie relacji! Pokonywanie bariery nieśmiałości w kontakcie z odbiorcą!

Dziękujemy, Wiktorio, za dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami.