Mikołajki

Rada Rodziców ogromnie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tych, którzy wsparli Mikołaja w dzisiejszej szkolnej imprezie mikołajkowej.

Wystarczy zobaczyć te uśmiechy na twarzach dzieci