PODZIĘKOWANIA

Rada Rodziców, Dyrektor  wraz z uczniami
Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach z ogromną radością informuje,
iż podczas tegorocznego jarmarku świątecznego


udało nam się zebrać 9039,95 zł

Składamy ogromne podziękowania
za dar serca. Dziękujemy za nieocenione i bezinteresowne wsparcie oraz  zaangażowanie  w niesieniu pomocy szkole.

Życzymy wytrwałości i sukcesów
w codziennej pracy
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
i zawodowym.

Piechowice, dn. 04.01.2023 r.