Lista kandydatów przyjętych do klasy I

Załącznik nr 1
do Protokołu z posiedzenia
Komisji Rekrutacyjnej

Lista kandydatów przyjętych do klasy I

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piechowicach

na rok szkolny 2023/2024

Na podstawie Regulaminu rekrutacji kandydatów do klas pierwszych
w Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach Komisja Rekrutacyjna powołana
przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

przyjmuje na rok szkolny 2023/2024 niżej wymienionych kandydatów:

Lp.Nazwisko i imię dziecka
Adamczyk Urszula
 2Bolek Alicja
 3Dejnarowicz Marta
 4Filar Oliwia
 5Herba Antoni
 6Jaszczołt Alexander
 7Kantczak Maya
 8Kowalczyk Martin
 9Kozłowski Dawid
 10Krachel Oskar
 11Maciąg Filip
 12Michalska Zuzanna
 13Michalski Antoni
 14Misztela Wiktor
 15Prudzienica Miłosz
 16Romańska Victoria
 17Ruszczyk Marcel
 18Sieńkowiec Nina
 19Sochacki Jakub
 20Urbanowicz Julia
 21Weder Gloria
 22Woźniak Patrycja

Załącznik nr 2
do Protokołu z posiedzenia
Komisji Rekrutacyjnej

Lista kandydatów rezerwowych do klasy I

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piechowicach

na rok szkolny 2023/2024

Na podstawie Regulaminu rekrutacji kandydatów do klas pierwszych
w Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

przyjmuje na listę rezerwową na rok szkolny 2023/2024 niżej wymienionych kandydatów:

Lp.Nazwisko i imię dzieckaLiczba uzyskanych punktów
 1Biała Michalina8
 2Kujałowicz Anna12
 3Maciejewski Natan8
 4Morański Oliwier8
 5Rzemińska Zofia6
 6Szuba Oliwier8

Najniższa liczba punktów, która uprawnia do przyjęcia- 1 punkt.