„Bądźmy przyjaciółmi przyrody”

Marysia Dobrowolska uczennica klasy trzeciej, laureatka konkursu przyrodniczo – Krajoznawczego „Bądźmy przyjaciółmi przyrody”, w trzecim – ostatnim etapie konkursu zajęła 5 miejsce. W konkursie uczestniczyło ogólnie 390 uczniów. Natomiast w ostatnich finałowych zmaganiach rywalizowało 20 najlepszych zawodników. Finał konkursu składał się z dwóch części: testu pisemnego podczas którego wyłoniono 10 najlepszych uczestników i to właśnie oni walczyli w drugim etapie – odpowiadali na pytania i prezentowali walory przyrodniczo – krajoznawcze swojej miejscowości.

Gratulujemy Marysi wiedzy i odwagi.