Podręczniki – religia. Na rok szkolny 2023/2024

KLASY I – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa I
Numer programu: AZ-1-01/18
Numer podręcznika: AZ-11-01/18-PO-1/20, zatwierdzenie z dnia 18.04.2020 r.
„Pan Bóg jest naszym Ojcem”(dwie części)
red. Ks. dr Paweł Płaczek

Klasa II
Numer programu: AZ-1-01/18
Numer podręcznika: AZ-12-01/18-PO-1/21, zatwierdzenie z dnia 22.03.2021 r.
„Chcemy poznać Pana Jezusa” (dwie części)
red. Ks. dr Paweł Płaczek

Klasa III
Numer programu: AZ-1-01/18
Numer podręcznika: AZ-13-01/18-PO-1/22, zatwierdzenie z dnia 26.04.2022 r.
„Pan Jezus nas karmi” (dwie części)
red. Ks. dr Paweł Płaczek

Klasa IV
Numer programu: AZ-1-01/18
Numer podręcznika:  AZ-14-01/18-PO-6/23, zatwierdzenie z dnia 4.05.2023 r.
„Pan Jezus jest naszym życiem” (dwie części)
red. Ks. dr Paweł Płaczek

Klasa V
Numer programu: AZ-2-01/18
Numer podręcznika: AZ-21-01/18-PO-2/20, zatwierdzenie z dnia 6.05.2020 r.
„Bóg szuka człowieka” (dwie części)
red.: s. Beata Zawiślak USJK, ks. dr Marcin Wojtasik

Klasa VI
Numer programu: AZ -2-01/18
Numer podręcznika: AZ-22-01/18-PO-2/21, zatwierdzenie z dnia 17.04.2021 r.
„Jezus nas zbawia”(dwie części)
red.: s. Beata Zawiślak USJK, ks. dr Marcin Wojtasik

Klasa VII
Numer programu: AZ-2-01/18
Numer podręcznika: AZ-23-01/18-PO-2/22, zatwierdzenie z dnia 2.05.2022 r.
„Bóg wskazuje nam drogę” (dwie części)
red.: s. Beata Zawiślak USJK, ks. dr Marcin Wojtasik

Klasa VIII
Numer programu: AZ-2-01/18Numer podręcznika: AZ-24-01/18-PO-7/23, zatwierdzenie z dnia 4.05.2023 r.
„Mocą Ducha Świętego zmieniamy świat” (dwie części)

red. s. Beata Zawiślak USJK