Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne

                                     Załącznik nr 1

Lista kandydatów przyjętych do klasy I

Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach

na rok szkolny 2023/2024

Na podstawie Regulaminu rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach po przeprowadzonym uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym

przyjmuje na rok szkolny 2023/2024 niżej wymienionych kandydatów:

Lp.Nazwisko i imię dziecka
1Biała Michalina
2Jaracz Lena
3Kiper Lena
4Kujałowicz Anna