Nowy Zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020 wybrany.

WAŻNA INFORMACJA!!!
W dniu 19.09.2019 odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.
W wyniku przeprowadzonych wyborów wyłoniono nowy Zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020.
Skład nowego Zarządu:
1. Alicja Skowrońska – przewodnicząca Rady
2. Agata Sołodkij – zastępca przewodniczącej
3. Iwona Ryś – skarbnik
4. Teresa Bogusiak-Gaweł – sekretarz

Dziękujemy za zaufanie i bierzemy się do działania!!!
Niedługo przedstawimy nasze plany na bieżący rok szkolny…
Będzie się działo