ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Dyrektor SP nr 1 informuje, że 1 września 2021 roku (środa) rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się wg harmonogramu zdjęcie):

⚫️ Mając na uwadze bezpieczeństwo, uczeń przychodzi do szkoły bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

🔴 W drodze do i ze szkoły uczeń przestrzega aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

⚫️ Uczeń przychodzi na wyznaczoną godzinę i zakłada maseczkę.

🔴 Po wejściu do szkoły dezynfekuje ręce.

⚫️ Uczeń udaje się na spotkanie z wychowawcą do wyznaczonej sali (harmonogram).

🔴 Po zakończeniu spotkania klasy z wychowawcą uczeń niezwłocznie opuszcza szkołę.

Prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych.