Informacje dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy.

Szanowni Państwo,   
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy.  
Znajdą je Państwo na stronie internetowej
 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy.  
W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach.  Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.  
Załączniki:  
 Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy – materiał w języku polskim i ukraińskim – plik pdf 
Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy – materiał w języku polskim i ukraińskim 
Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy – materiał w języku ukraińskim 
Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy – materiał w języku ukraińskim – plik pdf 
Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy – grafika informacyjna Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy – materiał w języku polskim 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu