„Pan Tadeusz”

Uczniowie klasy 8 odwiedzili JCK, by obejrzeć spektakl pt. „Pan Tadeusz”. Aktorzy Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia zaprosili naszych uczniów do dworku w Soplicowie i pokazali najważniejsze zdarzenia z życia bohaterów najwybitniejszego dzieła epickiego polskiej literatury. Spotkanie z żywą sztuką stało się okazją do powtórzenia i zrozumienia treści lektury, a także utrwalenia wiadomości z zakresu edukacji teatralnej.