„Laboratoria Przyszłości”

Tym razem II grupa w klasie 8 pracuje z Photonami z wykorzystaniem własnych smartfonów i darmowego oprogramowania do sterowania robotem.