PASJE NASZYCH UCZNIÓW

Rozpoczynamy cykl PASJE NASZYCH UCZNIÓW, by przybliżyć Państwu uczniów naszej szkoły, którzy mają swoje pasje i je rozwijają. Warto zwrócić uwagę na ich ciekawość wiedzową i twórczą, samorozwój, odwagę, umiejętność dzielenia się nią z innymi. Zapraszamy do wspólnej przygody.
……………………………………….

Aleks Nawrot, uczeń klasy 6, jest małym odkrywcą. Od wielu lat wraz z rodzicami przemierza okolice w poszukiwaniu pięknych okazów kamieni. Pod okiem taty dokonuje ich obróbki. Jego kolekcja jest pokaźna. Aleks zgłębia wiedzę mineralogiczną na różne sposoby: czerpie z doświadczeń swoich rodziców, którzy tę pasję w nim rozpalili, szuka wiadomości w dostępnych źródłach internetowych, odwiedza muzea, targi mineralogiczne, spotyka się ze znawcami kamieni.
Chętnie dzieli się swoim hobby z koleżankami i kolegami z klasy, przygotowując kreatywne spotkania
z mineralogią. Rówieśnicy podziwiają jego wiedzę, zgromadzone skarby, zapał i zaangażowanie w rozwijanie swojej pasji.
Aleksie, tak trzymaj!