Sudecka Zagroda Edukacyjna – wycieczka klas I – III.

Sudecka Zagroda Edukacyjna to miejsce, gdzie wiedza i umiejętności są przekazywane w sposób interaktywny i dynamiczny, wykorzystując modele, wizualizacje cyfrowe oraz eksperymenty. Zlokalizowana w sercu Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów, w Dobkowie, Zagroda stanowi doskonałe centrum poznawcze. Otaczające miejscowość wzgórza są świadectwem minionych erupcji wulkanicznych, tworząc niepowtarzalne środowisko do zgłębiania tajemnic kształtowania się Gór i Pogórza Kaczawskiego przez siły natury.

To fascynujące geoturystycznie miejsce oferuje widoczne w terenie ślady trzech różnych okresów aktywności wulkanicznej, zmian poziomu mórz, jak również pozostałości po dawnych pustyniach i zlodowaceniach. Te unikalne formacje geologiczne stają się opowieścią o burzliwej historii Ziemi